Money.pl Firma Wzory dokumentów

Podatkowe PIT Formularze PIT obowiązujące w 2017 r.

Wzór dokumentu : IFT/A (6)

Stan na dzień: 07/08/2020
Kategoria dokumentu: Formularze PIT obowiązujące w 2017 r.
Tytuł dokumentu: IFT/A (6)
Opis:

Formularz do rozliczenia za 2017 r.
Informacja o numerach rachunków i wysokości odsetek wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
Dz.U. 2017, poz. 181 (załącznik 2)
Formularz obowiązujący od dnia 31 stycznia 2017 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu jest bezpłatny.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Formularze PIT obowiązujące w 2017 r."