Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe PFRON

Wzór dokumentu : Informacja dla wojewody o zorganizowanych...

Stan na dzień: 07/06/2020
Kategoria dokumentu: PFRON
Tytuł dokumentu: Informacja dla wojewody o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Opis:

Dz.U. 2007 Nr 230 poz. 1694 (8)

Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.