Money.pl Firma Wzory dokumentów

Transport Uprawnienia do kierowanie pojazdami

Wzór dokumentu : Informacja o działalności agencji...

Stan na dzień: 2005-12-02 00:00:00
Kategoria dokumentu: Uprawnienia do kierowanie pojazdami
Tytuł dokumentu: Informacja o działalności agencji zatrudnienia
Opis: Prowadzenie działalności gospodarczej w formie agencji zatrudnienia oprócz tego, że wymaga wpisu do właściwego rejestru, łączy się z innymi jeszcze obowiązkami. Agencje zatrudnienia mają obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia w danym roku kalendarzowym. Obowiązku tego należy dopełnić do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni, wypełniając specjalny dokument.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Uprawnienia do kierowanie pojazdami"