Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Centralna Informacja KRS

Wzór dokumentu : Informacja odpowiadająca odpisowi...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 07/06/2020
Kategoria dokumentu: Centralna Informacja KRS
Tytuł dokumentu: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
Opis:

Formularz obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.
Dz.U. 2011 Nr 297, poz. 1760 (załącznik 14)

Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.