Wzór dokumentu : Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie...

Stan na dzień: 29/02/2020
Kategoria dokumentu: BHP
Tytuł dokumentu: Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Opis: Dz.U. 2019, poz. 1099 (załącznik 1)
Formularz obowiązuje od dnia 27 czerwca 2019 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 2274 free 0 name Karta szkolenia wstÄ™pnego w dziedzinie bezpieczeÅ„stwa i higieny pracy descr <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2019, poz. 1099 (zaÅ‚Ä…cznik 1)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;27&nbsp;czerwca 2019 r.</span></strong></p> files filename doc_2274-0_A.pdf pages 1 photo 1560540651karta-szkolenia-wstepnego-w-dziedzinie-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-.png price 11,07 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 11,07 sms 0