Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:
Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)"

Informacje ekonomiczno-finansowe - rozpowszechnianie programu drogą kablową lub drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-H Informacje ekonomiczno-finansowe - rozpowszechnianie programu drogą kablową lub drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-H
INFORMACJE EKONOMICZNO-FINANSOWE - rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy lub cyfrowy w standardzie DVB-T  lub drogą rozsiewczą satelitarną INFORMACJE EKONOMICZNO-FINANSOWE - rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy lub cyfrowy w standardzie DVB-T lub drogą rozsiewczą satelitarną
Informacje ekonomiczno-finansowe - rozprowadzanie lub rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną Informacje ekonomiczno-finansowe - rozprowadzanie lub rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną
Informacje o podmiocie Informacje o podmiocie
Informacje programowe - rozpowszechnianie programu drogą kablową lub drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-H Informacje programowe - rozpowszechnianie programu drogą kablową lub drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-H
Informacje programowe - rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną Informacje programowe - rozpowszechnianie programu radiofonicznego drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną
Informacje programowe - rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną Informacje programowe - rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną lub satelitarną
Informacje techniczne -  udzielenie koncesji oraz rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy Informacje techniczne - udzielenie koncesji oraz rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy
Informacje techniczne - rozpowszechnianie programu radiowego / telewizyjnego drogą kablową Informacje techniczne - rozpowszechnianie programu radiowego / telewizyjnego drogą kablową
Informacje techniczne - rozprowadzanie lub rozpowszechnianie programu radiowego / telewizyjnego drogą rozsiewczą satelitarną Informacje techniczne - rozprowadzanie lub rozpowszechnianie programu radiowego / telewizyjnego drogą rozsiewczą satelitarną
Informacje techniczne - udzielenie koncesji oraz rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy Informacje techniczne - udzielenie koncesji oraz rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy
Księga rejestrowa programów rozprowadzanych Księga rejestrowa programów rozprowadzanych
Księga rejestrowa programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym Księga rejestrowa programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym
Oświadczenie kandydata na członka rady nadzorczej Telewizji Polskiej, Polskiego Radia lub spółek radiofonii regionalnej Oświadczenie kandydata na członka rady nadzorczej Telewizji Polskiej, Polskiego Radia lub spółek radiofonii regionalnej
Oświadczenie o uprawnieniu do zwolnienia od opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych Oświadczenie o uprawnieniu do zwolnienia od opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych
Rozszerzenie koncesji - rozpowszechnianie programu drogą kablową Rozszerzenie koncesji - rozpowszechnianie programu drogą kablową
Rozszerzenie koncesji - rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy lub w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T Rozszerzenie koncesji - rozpowszechnianie programu drogą rozsiewczą naziemną w sposób analogowy lub w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T
Sprawozdanie kwartalne z realizacji obowiązków przedstawiania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związku pracodawców Sprawozdanie kwartalne z realizacji obowiązków przedstawiania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związku pracodawców
Sprawozdanie kwartalne z realizacji obowiązku rozpowszechniania audycji informacyjnych, publicystycznych i dokumentalnych oraz audycji przezentujących kampanie społeczne Sprawozdanie kwartalne z realizacji obowiązku rozpowszechniania audycji informacyjnych, publicystycznych i dokumentalnych oraz audycji przezentujących kampanie społeczne
Sprawozdanie z realizacji misji publicznej Sprawozdanie z realizacji misji publicznej
Sprawozdanie z realizacji obowiązku rozpowszechniania audycji informujących o możliwości i zasadach przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego Sprawozdanie z realizacji obowiązku rozpowszechniania audycji informujących o możliwości i zasadach przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego
Wniosek do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o udzielenie opinii stwierdzającej możność zapewnienia odpowiednich warunków obrotu Wniosek do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o udzielenie opinii stwierdzającej możność zapewnienia odpowiednich warunków obrotu
Wyciąg z ewidencji czasu nadawania audycji europejskich, audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych Wyciąg z ewidencji czasu nadawania audycji europejskich, audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych
Wyciąg z ewidencji czasu nadawania audycji europejskich, audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych Wyciąg z ewidencji czasu nadawania audycji europejskich, audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych
Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego
Zawiadomienie o zatwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych użytkownika odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego Zawiadomienie o zatwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych użytkownika odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego
Zgłoszenie o dokonanie wpisu do rejestru programów rozprowadzanych Zgłoszenie o dokonanie wpisu do rejestru programów rozprowadzanych
Zgłoszenie o dokonanie wpisu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym Zgłoszenie o dokonanie wpisu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym
Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI