Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Sprawiedliwości

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Ministerstwo Sprawiedliwości"

Apelacja osobista oskarżonego z powodu obrazy przepisów postępowania Apelacja osobista oskarżonego z powodu obrazy przepisów postępowania
Arkusz oceny kwalifikacyjnej urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury Arkusz oceny kwalifikacyjnej urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury
Arkusz oceny okresowej prokuratora (ocena zespołu wizytacyjnego) Arkusz oceny okresowej prokuratora (ocena zespołu wizytacyjnego)
Arkusz oceny pracy asesora sądowego Arkusz oceny pracy asesora sądowego
Arkusz oceny pracy sędziego Arkusz oceny pracy sędziego
Arkusz oceny referendarza sądowego albo asystenta sędziego Arkusz oceny referendarza sądowego albo asystenta sędziego
Arkusz okresowej oceny prokuratora (ocena współpracownika - fakultatywna) Arkusz okresowej oceny prokuratora (ocena współpracownika - fakultatywna)
Arkusz okresowej oceny prokuratora (ocena zwierzchnika służbowego) Arkusz okresowej oceny prokuratora (ocena zwierzchnika służbowego)
Arkusz okresowej oceny prokuratora (samoocena prokuratora - fakultatywna) Arkusz okresowej oceny prokuratora (samoocena prokuratora - fakultatywna)
Arkusz okresowej oceny prokuratora (wynik okresowej oceny) Arkusz okresowej oceny prokuratora (wynik okresowej oceny)
Arkusz samooceny referendarza sądowego albo asystenta sędziego Arkusz samooceny referendarza sądowego albo asystenta sędziego
Europejski nakaz aresztowania Europejski nakaz aresztowania
Europejski Nakaz Dochodzeniowy Europejski Nakaz Dochodzeniowy
Europejski nakaz ochrony Europejski nakaz ochrony
Formularz podziału czynności Formularz podziału czynności
Formularz sprawdzenia dokumentów kandydata na dyrektora zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich Formularz sprawdzenia dokumentów kandydata na dyrektora zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich
Formularz wniosku o przyznanie kompensaty ofiarom przestępstw Formularz wniosku o przyznanie kompensaty ofiarom przestępstw
Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego
Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji kwalifikacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji kwalifikacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej
Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji kwalifikacyjnej do spraw aplikacji notarialnej Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji kwalifikacyjnej do spraw aplikacji notarialnej
Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji kwalifikacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji kwalifikacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej
Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji odwoławczej (egzamin adwokacki) Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji odwoławczej (egzamin adwokacki)
Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji odwoławczej (egzamin notarialny) Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji odwoławczej (egzamin notarialny)
Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji odwoławczej (egzamin radcowski) Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji odwoławczej (egzamin radcowski)
Formularz zgłoszenia kandydata na egzaminatora komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego Formularz zgłoszenia kandydata na egzaminatora komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego
Formularz zgłoszenia kandydata na egzaminatora komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego Formularz zgłoszenia kandydata na egzaminatora komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego
Indywidualny plan rozwoju zawodowego prokuratora (IPRZ) Indywidualny plan rozwoju zawodowego prokuratora (IPRZ)
Indywidualny plan rozwoju zawodowego sędziego Indywidualny plan rozwoju zawodowego sędziego
Informacja o dochodach z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych Informacja o dochodach z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
Informacja roczna o działalności sądów działających na obszarze okręgu Informacja roczna o działalności sądów działających na obszarze okręgu
Informacja roczna o działalności sądów na obszarze apelacji Informacja roczna o działalności sądów na obszarze apelacji
Informacja roczna o działalności Sądu Rejonowego Informacja roczna o działalności Sądu Rejonowego
Informacja z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (ePUAP) Informacja z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (ePUAP)
Karta czynności dozoru Karta czynności dozoru
Karta do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu Karta do głosowania w postępowaniu o zatwierdzenie układu
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Księga pieniężna kancelarii komorniczej Księga pieniężna kancelarii komorniczej
Kwartalna informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Kwartalna informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Kwartalna informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Kwartalna informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Kwestionariusz informacji o osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora Kwestionariusz informacji o osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora
Kwestionariusz zebrania informacji przez specjalistę terapii uzależnień Kwestionariusz zebrania informacji przez specjalistę terapii uzależnień
Licencja Syndyka Licencja Syndyka
Lista wierzytelności Lista wierzytelności
Metryka identyfikacyjna nośnika służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym Metryka identyfikacyjna nośnika służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym
Opinia dotycząca referendarza sądowego albo asystenta sędziego Opinia dotycząca referendarza sądowego albo asystenta sędziego
Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin adwokacki wraz z opisami istotnych zagadnień Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin adwokacki wraz z opisami istotnych zagadnień
Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin komorniczy wraz z opisami istotnych zagadnień Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin komorniczy wraz z opisami istotnych zagadnień
Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin notarialny wraz z opisami istotnych zagadnień Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin notarialny wraz z opisami istotnych zagadnień
Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin radcowski wraz z opisami istotnych zagadnień Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin radcowski wraz z opisami istotnych zagadnień
Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi
Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia zamówienia na wydrukowanie i dostarczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia zamówienia na wydrukowanie i dostarczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską
Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia zamówienia na wydrukowanie i dostarczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną Oświadczenie członka komisji do przeprowadzenia zamówienia na wydrukowanie i dostarczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną
Oświadczenie o stanie majątkowym prokuratora Oświadczenie o stanie majątkowym prokuratora
Oświadczenie o stanie majątkowym składane przez komorników sądowych Oświadczenie o stanie majątkowym składane przez komorników sądowych
Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego
Oświadczenie specjalisty terapii uzależnień ubiegającego się o wpis do ewidencji osób uprawnionych do zebrania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych Oświadczenie specjalisty terapii uzależnień ubiegającego się o wpis do ewidencji osób uprawnionych do zebrania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych
Pozew wzajemny - formularz "PW" Pozew wzajemny - formularz "PW"
Protokół badania śliny/krwi nieletniego Protokół badania śliny/krwi nieletniego
Protokół badania śliny/krwi skazanego/sprawcy Protokół badania śliny/krwi skazanego/sprawcy
Protokół kontroli działalności sekretariatu wydziału sądu Protokół kontroli działalności sekretariatu wydziału sądu
Protokół wizytacji wydziału sądu Protokół wizytacji wydziału sądu
Protokół z przebiegu badania urządzeniem elektronicznym zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu Protokół z przebiegu badania urządzeniem elektronicznym zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu
Protokół z przebiegu badania urządzeniem elektronicznym zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu Protokół z przebiegu badania urządzeniem elektronicznym zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu
Spis inwentarza w postępowaniu sanacyjnym Spis inwentarza w postępowaniu sanacyjnym
Spis należności w postępowaniu upadłościowym Spis należności w postępowaniu upadłościowym
Spis nieobjętych przez syndyka składników majątku upadłego, w tym składników majątku nieobjętych na skutek czynności bezskutecznych Spis nieobjętych przez syndyka składników majątku upadłego, w tym składników majątku nieobjętych na skutek czynności bezskutecznych
Spis wierzytelności Spis wierzytelności
Spis wierzytelności spornych Spis wierzytelności spornych
Spis zlikwidowanych składników masy upadłościowej Spis zlikwidowanych składników masy upadłościowej
Sprawozdanie końcowe zarządcy Sprawozdanie końcowe zarządcy
Sprawozdanie ostateczne syndyka Sprawozdanie ostateczne syndyka
Sprawozdanie rachunkowe syndyka Sprawozdanie rachunkowe syndyka
Sprawozdanie rachunkowe zarządcy Sprawozdanie rachunkowe zarządcy
Sprawozdanie z czynności nadzorcy sądowego Sprawozdanie z czynności nadzorcy sądowego
Sprawozdanie z czynności zarządcy Sprawozdanie z czynności zarządcy
Sprawozdanie z objęcia / przebiegu / zakończenia dozoru Sprawozdanie z objęcia / przebiegu / zakończenia dozoru
Sprawozdanie z wykonania planu podziału Sprawozdanie z wykonania planu podziału
Testament własnoręczny z zapisem i powołaniem wykonawcy testamentu Testament własnoręczny z zapisem i powołaniem wykonawcy testamentu
Umowa sprzedaży majątkowych praw autorskich do książki Umowa sprzedaży majątkowych praw autorskich do książki
VAT-11 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu VAT-11 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
VAT-8 - Deklaracja dla podatników VAT UE VAT-8 - Deklaracja dla podatników VAT UE
Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
Wniosek dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli Wniosek dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego
Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania
Wniosek o udzielenie dotacji z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych Wniosek o udzielenie dotacji z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych
Wniosek o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w zakładzie karnym lub areszcie śledczym Wniosek o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w zakładzie karnym lub areszcie śledczym
Wniosek o udzielenie pożyczki z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych Wniosek o udzielenie pożyczki z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych
Wniosek o wypłatę ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności Wniosek o wypłatę ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności
Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
Wykaz inwentarza Wykaz inwentarza
Wzór rejestru wystawionych zaświadczeń przez lekarza sądowego Wzór rejestru wystawionych zaświadczeń przez lekarza sądowego
Zaświadczenie - Powiadomienie o naruszeniu środków nadzoru oraz o innych uzyskanych informacjach mogących spowodować podjęcie dalszej decyzji Zaświadczenie - Powiadomienie o naruszeniu środków nadzoru oraz o innych uzyskanych informacjach mogących spowodować podjęcie dalszej decyzji
Zaświadczenie o możliwości stawienia się lub braku takiej możliwości na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne Zaświadczenie o możliwości stawienia się lub braku takiej możliwości na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne
Zaświadczenie przekazania do państwa członkowskiego UE informacji o naruszeniu obowiązków nałożonych na sprawcę skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania Zaświadczenie przekazania do państwa członkowskiego UE informacji o naruszeniu obowiązków nałożonych na sprawcę skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania
Zaświadczenie stosowane w razie wystąpienia do państwa członkowskiego UE o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu Zaświadczenie stosowane w razie wystąpienia do państwa członkowskiego UE o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu
Zaświadczenie stosowane w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego Zaświadczenie stosowane w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego
Zaświadczenie stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności Zaświadczenie stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności
Zaświadczenie stwierdzające zdolność/niezdolność ze względu na chorobę stawienia się przed sądem lub organem prowadzącym postępowanie karne Zaświadczenie stwierdzające zdolność/niezdolność ze względu na chorobę stawienia się przed sądem lub organem prowadzącym postępowanie karne
Zaświadczenie wystąpienia do państwa członkowskiego UE o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny Zaświadczenie wystąpienia do państwa członkowskiego UE o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny
Zaświadczenie Zawiadomienie o naruszeniu obowiązku przewidzianego w europejskim nakazie ochrony Zaświadczenie Zawiadomienie o naruszeniu obowiązku przewidzianego w europejskim nakazie ochrony
Zawiadomienie o osadzeniu w zakładzie karnym, areszcie śledczym oraz o zwolnieniu z zakładu karnego, aresztu śledczego Zawiadomienie o osadzeniu w zakładzie karnym, areszcie śledczym oraz o zwolnieniu z zakładu karnego, aresztu śledczego
Zawiadomienie o prawomocnym skazaniu sądu Zawiadomienie o prawomocnym skazaniu sądu
Zawiadomienie o umieszczeniu w zakładzie poprawczym oraz o zwolnieniu z tego zakładu Zawiadomienie o umieszczeniu w zakładzie poprawczym oraz o zwolnieniu z tego zakładu
Zawiadomienie o zastosowaniu - tymczasowego aresztowania osoby podlegającej obowiązkowi czynnej służby wojskowej Zawiadomienie o zastosowaniu - tymczasowego aresztowania osoby podlegającej obowiązkowi czynnej służby wojskowej
Zawiadomienie osoby skazanej o przekazaniu wyroku do wykonania w państwie członkowskim Unii Europejskiej Zawiadomienie osoby skazanej o przekazaniu wyroku do wykonania w państwie członkowskim Unii Europejskiej
Zestawienie wystawionych zaświadczeń przez lekarza sądowego Zestawienie wystawionych zaświadczeń przez lekarza sądowego
Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą
Zgłoszenie wierzytelności Zgłoszenie wierzytelności

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI