Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Służba Zdrowia Karty medyczne

Wzór dokumentu : Odnowienie świadczenia

Stan na dzień: 2005-12-06 00:00:00
Kategoria dokumentu: Karty medyczne
Tytuł dokumentu: Odnowienie świadczenia
Opis: Strony umowy mogą zgodnie postanowić, ze w celu umorzenia dotychczasowego zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie, albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej. Skutkiem tzw. odnowienia jest wygaśnięcie dotychczasowego zobowiązania.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Karty medyczne"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI