Money.pl Firma Wzory dokumentów

Finansowe Bankowe NBP

Wzór dokumentu : Oferta organizacji pozarządowej realizacji...

Stan na dzień: 2006-02-27 00:00:00
Kategoria dokumentu: NBP
Tytuł dokumentu: Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego
Opis: Jednym z zadań organów administracji publicznej jest wspieranie oraz powierzanie realizacji zadań publicznych należących do sfery pożytku publicznego. Zlecenie realizacji takiego zadania odbywa się z reguły po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zorganizowanego przez organ administracji publicznej. Zlecenie realizacji takiego zadania może się odbyć również bez konkursu, kiedy organizacja pozarządowa z własnej inicjatywy wystąpi do organu z konkretną ofertą. W obu powyższych sytuacjach oferta organizacji pozarządowej powinna zostać sporządzona na odpowiednim formularzu, określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "NBP"