Wzór dokumentu : Opinia służbowa żołnierza OT

Stan na dzień: 26/02/2020
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Obrony Narodowej
Tytuł dokumentu: Opinia służbowa żołnierza OT
Opis: Dz.U. 2018, poz. 1522
Formularz obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2018 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 5213 free 0 name Opinia sÅ‚użbowa żoÅ‚nierza OT descr <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2018, poz. 1522<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;23&nbsp;sierpnia 2018 r.</span></strong></p> files filename doc_5213-0.dot pages 2 photo 1552296124opinia-sluzbowa-zolnierza-ot.png price 11,07 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 11,07 sms 0