Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Oświadczenia majątkowe

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:
Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Oświadczenia majątkowe"

Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje w imieniu starosty Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje w imieniu starosty
Oświadczenie majątkowe członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną Oświadczenie majątkowe członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną
Oświadczenie majątkowe członka zarządu związku metropolitalnego, skarbnika związku metropolitalnego i sekretarza związku metropolitalnego Oświadczenie majątkowe członka zarządu związku metropolitalnego, skarbnika związku metropolitalnego i sekretarza związku metropolitalnego
Oświadczenie majątkowe radnego gminy Oświadczenie majątkowe radnego gminy
Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Oświadczenie majątkowe radnego powiatu
Oświadczenie majątkowe radnego województwa Oświadczenie majątkowe radnego województwa
Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki org. gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administr. w imieniu wójta Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki org. gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administr. w imieniu wójta
Oświadczenie o stanie majątkowym funkcjonariusza / pracownika Straży Granicznej Oświadczenie o stanie majątkowym funkcjonariusza / pracownika Straży Granicznej
Oświadczenie o stanie majątkowym funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej Oświadczenie o stanie majątkowym funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej
Oświadczenie o stanie majątkowym małżonka osoby pełniącej funkcje publiczne Oświadczenie o stanie majątkowym małżonka osoby pełniącej funkcje publiczne
Oświadczenie o stanie majątkowym policjanta Oświadczenie o stanie majątkowym policjanta
Oświadczenie o stanie majątkowym posła i senatora Oświadczenie o stanie majątkowym posła i senatora
Oświadczenie o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu Oświadczenie o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu
Oświadczenie o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego Oświadczenie o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI