Wzór dokumentu : Oświadczenie o wyborze (rezygnacji z)...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 21/02/2020
Kategoria dokumentu: Urząd Skarbowy
Tytuł dokumentu: Oświadczenie o wyborze (rezygnacji z) opodatkowania w formie podatku liniowego
Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 8856 free 0 name OÅ›wiadczenie o wyborze (rezygnacji z) opodatkowania w formie podatku liniowego descr files filename doc_8856-0.dot pages 1 photo 1387487024oswiadczenie-o-wyborze-opodatkowania-w-formie-podatku-liniowego.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1