Wzór dokumentu : Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 23/07/2017
Kategoria dokumentu: Prawne
Tytuł dokumentu: Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Opis:

Dz.U. 2016, poz. 1860 (załącznik 3)
Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails 404 Nie znaleziono

Serwer nie odnalazł zasobu według podanego URL ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości

404 Nie znaleziono.