Money.pl Firma Wzory dokumentów

Firmowe Dokumenty spółek

Wzór dokumentu : Pismo zawierające wnioski dowodowe -...

Stan na dzień: 2005-05-19 00:00:00
Kategoria dokumentu: Dokumenty spółek
Tytuł dokumentu: Pismo zawierające wnioski dowodowe - formularz "WD"
Opis: Zgodnie z art. 505 [2] kodeksu postępowania cywilnego pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone na urzędowych formularzach. Pismo zawierające wnioski dowodowe należy wnieśćna formularzu zgodnym ze wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym. Niniejszy bezpłatny wzór zawiera niewypełniony formularz.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Dokumenty spółek"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI