Wzór dokumentu : PIT-11 seryjny

Stan na dzień: 28/01/2020
Kategoria dokumentu: Formularze PIT obowiązujące w 2019 r.
Tytuł dokumentu: PIT-11 seryjny
Opis:

PIT-11 (24) SERYJNA WYSYAKA to skoroszyt MS Excel umożliwiający wysyłkę do Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) do 20 tys. deklaracji jednocześnie. Przesłany pakiet dokumentów PIT-11 podpiszesz podpisem kwalifikowanym, a jeśli jesteś płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy i osobą fizyczną – także danymi autoryzującymi. Realizując wysyłkę seryjną pobierasz jedno Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).


Zapraszamy do pobrania prostego w użyciu, intuicyjnego pliku Excela, który ograniczy czas realizacji wysyłki dużej liczby dokumentów PIT-11 do minimum !

Przed dokonaniem zakupu zalecamy zapoznanie się z wersję demo aplikacji, jak również z krótką instrukcją obsługi zamieszczoną w oddzielnym arkuszu.

Cechy skoroszytu:

4Wysyłka informacji pojedynczych jak również zbiorczych z podpisem elektronicznym oraz danymi autoryzującymi w przypadku płatników osób fizycznych,
4Seryjne wydruki informacji
4Zapis PIT-11 do plików PDF od wersji Excel 2007
4Wydruk kopert z adresami pracowników

 <POBIERZ BEZPAATNIE WERSJĘ DEMO>

Liczba stron: 5
Format pliku: xls   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 9183 free 0 name PIT-11 seryjny descr <p><span style="font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; color: rgb(0, 0, 255); outline: none !important;"><strong style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important; font-size: medium;">PIT-11</span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important; font-size: 9.75px; line-height: 0; position: relative; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">(25)&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important; font-size: medium;">SERYJNA WYSYŁKA</span></strong></span><span style="font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; color: rgb(0, 0, 255); outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;to skoroszyt MS Excel umożliwiajÄ…cy wysyÅ‚kÄ™ do Uniwersalnej Bramki Dokument&oacute;w (UBD) do 20 tys. deklaracji jednoczeÅ›nie dla jednego pÅ‚atnika. PrzesÅ‚any pakiet dokument&oacute;w PIT-11 podpiszesz&nbsp;podpisem kwalifikowanym, a jeÅ›li jesteÅ› pÅ‚atnikiem zaliczek na podatek dochodowy i&nbsp;osobÄ… fizycznÄ… &ndash;&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important;">także danymi autoryzujÄ…cymi</strong>. RealizujÄ…c wysyÅ‚kÄ™ seryjnÄ… pobierasz jedno UrzÄ™dowe PoÅ›wiadczenie Odbioru (UPO).</span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; margin: 0px 0px 15px; line-height: 1.5; color: rgb(119, 119, 119); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important; color: rgb(0, 0, 255); font-size: small;"><span style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important; color: rgb(0, 0, 0);"><br style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important;"><strong style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important;">Zapraszamy do pobrania prostego w użyciu, intuicyjnego pliku Excela, kt&oacute;ry ograniczy czas realizacji wysyÅ‚ki dużej liczby&nbsp;dokument&oacute;w PIT-11 do minimum !</span></span></span></strong></span></span></span><span style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; color: rgb(0, 0, 255); outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important; color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important; color: rgb(255, 102, 0);"><br /> <br style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important;" /> </span><u><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important;">Przed dokonaniem zakupu zalecamy zapoznanie siÄ™ z wersjÄ™ demo aplikacji, jak r&oacute;wnież z kr&oacute;tkÄ… instrukcjÄ… obsÅ‚ugi zamieszczonÄ… w oddzielnym arkuszu.</span></span></u><br style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important;" /> <br style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important;" /> <span style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; color: rgb(0, 0, 255); outline: none !important;"><span style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; color: rgb(0, 0, 255); outline: none !important;"><strong style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important;">Cechy skoroszytu:</strong></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></p> <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Webdings; font-size: 11pt;">4</span><strong style="font-family: Calibri; font-size: medium; box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important;">WysyÅ‚ka informacji pojedynczych jak r&oacute;wnież zbiorczych do bramki e-deklaracje przy użyciu podpisu elektronicznego oraz danych autoryzujÄ…cych&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important;">w przypadku pÅ‚atnik&oacute;w os&oacute;b fizycznych;<br /> </span></strong></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Webdings; font-size: 11pt;">4</span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong style="font-family: Calibri; font-size: medium; box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important;">Umożliwia ukrywanie kolumn z danymi, kt&oacute;rych użytkownik skoroszytu nie używa, co znaczÄ…co podnosi komfort korzystania z narzÄ™dzia;&nbsp;</strong></span><strong style="font-family: Calibri; font-size: medium; box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important;"><br /> </strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Webdings; font-size: 11pt;">4</span><span style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; font-family: Calibri; font-size: medium; outline: none !important;"><strong style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important;">Seryjne wydruki informacji;<br /> </strong></span><span style="font-family: Webdings; font-size: 11pt;">4</span><strong style="font-family: Calibri; font-size: medium; box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important;">Zapis PIT-11 do plik&oacute;w XML i PDF od wersji Excel 2007;<br /> </strong><span style="font-family: Webdings; font-size: 11pt;">4</span><span style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; font-family: Calibri; font-size: medium; outline: none !important;"><strong style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important;">Wydruk kopert z adresami pracownik&oacute;w;</strong></span></span><span style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Calibri; font-size: medium;"><strong style="box-sizing: border-box; transition: background 100ms ease-out 0s; outline: none !important;"><br /> <br type="_moz" /> </strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="font-size: large;"><strong>&nbsp;<a href="https://www.iform.pl/txtfile/pit-11/pit-11z(25)_demo.xls">POBIERZ BEZPŁATNIE WERSJĘ DEMO</a></strong></span></span></p> files filename doc_9183_PIT-11-seryjny-0.xls pages 5 photo 1576973689pit-11-25-seryjny.png price 158,67 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 158,67 sms 0