Money.pl Firma Wzory dokumentów

Podatkowe PIT Formularze PIT obowiązujące w 2020 r.

Wzór dokumentu : PIT-2A (6)

Stan na dzień: 09/05/2021
Kategoria dokumentu: Formularze PIT obowiązujące w 2020 r.
Tytuł dokumentu: PIT-2A (6)
Opis:

Formularz do rozliczenia za 2019 r.
Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Dz.U. 2019, poz. 2397 (załącznik 2)
Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: pdf   Formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu jest bezpłatny.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Formularze PIT obowiązujące w 2020 r."