Money.pl Firma Wzory dokumentów

Odwołania

Wzór dokumentu : Protest oferenta od odrzucenia oferty w...

Stan na dzień: 2000-12-21 15:47:35
Kategoria dokumentu: Odwołania
Tytuł dokumentu: Protest oferenta od odrzucenia oferty w przetargu nieograniczonym
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Odwołania"