Wzór dokumentu : Protokół przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu...

Stan na dzień: 08/12/2019
Kategoria dokumentu: USC
Tytuł dokumentu: Protokół przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
Opis: Dz.U. 2015, poz. 194 (załącznik 19)
Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2015 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 1726 free 0 name Protokół przyjÄ™cia oÅ›wiadczeÅ„ o wstÄ…pieniu w zwiÄ…zek małżeÅ„ski descr <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2015, poz. 194 (zaÅ‚Ä…cznik 19)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;1&nbsp;marca 2015 r.</span></strong></p> files filename doc_1726-0_A.pdf pages 2 photo 1514141281protokol-przyjecia-oswiadczen-o-wstapieniu-w-zwiazek-malzenski.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1