Wzór dokumentu : Protokół z przeglądania zawartości bagaży...

Stan na dzień: 18/02/2020
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)
Tytuł dokumentu: Protokół z przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego
Opis: Dz.U. 2019, poz. 904 (załącznik 2)
Formularz obowiązuje od dnia 15 maja 2019 r.

Liczba stron: 4
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 3339 free 0 name Protokół z przeglÄ…dania zawartoÅ›ci bagaży lub sprawdzania Å‚adunków w portach i na dworcach oraz w Å›rodkach transportu lÄ…dowego, powietrznego i wodnego descr <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2019, poz. 904 (zaÅ‚Ä…cznik 2)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;15&nbsp;maja 2019 r.</span></strong></p> files filename doc_3339-0_A.pdf pages 4 photo 1558098793protokol-z-przegladania-zawartosci-bagazy-lub-sprawdzania-ladunkow-w-portach-i-na-dworcach-oraz-w-srodkach-transportu-ladowego-powietrznego-i-wodnego.png price 13,53 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 13,53 sms 0