Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Administracja i Samorządy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Wzór dokumentu : Protokół z przeprowadzenia dyskusji...

Stan na dzień: 05/08/2020
Kategoria dokumentu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Tytuł dokumentu: Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekciemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami
Opis: Dz.U. 2003 Nr 164 poz. 1587 (załącznik 8)
Formularz obowiązuje od dnia 27 września 2003 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.