Money.pl Firma Wzory dokumentów

Firmowe Dokumenty spółek

Wzór dokumentu : Przedmiot działalności spółki - Załącznik...

Stan na dzień: 2005-04-06 00:00:00
Kategoria dokumentu: Dokumenty spółek
Tytuł dokumentu: Przedmiot działalności spółki - Załącznik do wniosku o rejestrację spółki (KRS-WM) - wzór
Opis: Formularz KRS-WM stanowi załącznik do formularza KRS-W3 przy rejestracji spółki oraz do formularza KRS-Z3 w przypadku zmiany danych podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sadowego. Formularz ten określa przedmiot działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Wykaz PKD można znaleźć w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007 r., 251 poz. 1885). Szczegółowość oznaczenia przedmiotu działalności spółki nie została nigdzie jednoznacznie sprecyzowana, a w związku z tym dla ostrożności należałoby wskazać, że właściwym byłoby użycie nawet pięciu symboli PKD. Niniejszy formularz KRS-WM jest wypełniony. Formularz do wypełnienia można pobrać m.in. ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Dokumenty spółek"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI