Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Służba Zdrowia Raporty/Sprawozdania medyczne

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:
Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Raporty/Sprawozdania medyczne"

Formularz kontroli sanitarnej, Protokół pobrania próbki/próbki kontrolnej Formularz kontroli sanitarnej, Protokół pobrania próbki/próbki kontrolnej
Formularz okresowego raportu zbiorczego wytwórcy (PSR) (Manufacturer’s Periodic Summary Report (PSR) Form) Formularz okresowego raportu zbiorczego wytwórcy (PSR) (Manufacturer’s Periodic Summary Report (PSR) Form)
Formularz raportu krajowego organu właściwego Formularz raportu krajowego organu właściwego
Formularz raportu o zewnętrznych działaniach korygujących dotyczących bezpieczeństwa (FSCA) Formularz raportu o zewnętrznych działaniach korygujących dotyczących bezpieczeństwa (FSCA)
Formularz raportu o zgłoszonych przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym Formularz raportu o zgłoszonych przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktem biobójczym
Formularz raportu wytwórcy o incydencie medycznym (Form for Manufacturer's Medical Incydent Report) Formularz raportu wytwórcy o incydencie medycznym (Form for Manufacturer's Medical Incydent Report)
Formularz raportu wytwórcy o trendzie (Manufacturer’s Trend Report Form) Formularz raportu wytwórcy o trendzie (Manufacturer’s Trend Report Form)
Indywidualny kwestionariusz sprawozdawczy osoby zgłaszającej się do leczenia z powodu używania środków  odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych Indywidualny kwestionariusz sprawozdawczy osoby zgłaszającej się do leczenia z powodu używania środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych
Instrument oceny wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia (IOWISZ) Instrument oceny wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia (IOWISZ)
Instrument oceny wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia (IOWISZ) wraz ze wskazaniem kryteriów oceny inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, przypisaniem im wagi Instrument oceny wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia (IOWISZ) wraz ze wskazaniem kryteriów oceny inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, przypisaniem im wagi
Kwartalne sprawozdanie z obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych przez składającego sprawozdanie Kwartalne sprawozdanie z obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych przez składającego sprawozdanie
Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek
Raport końcowy o zakończeniu procedury wstrzymania / wycofania z obrotu produktu leczniczego Raport końcowy o zakończeniu procedury wstrzymania / wycofania z obrotu produktu leczniczego
Raport o podjętych działaniach zabezpieczających w sprawie wstrzymania / wycofania z obrotu produktu leczniczego / wyrobu medycznego Raport o podjętych działaniach zabezpieczających w sprawie wstrzymania / wycofania z obrotu produktu leczniczego / wyrobu medycznego
Raport o zakażeniach i zachorowaniach na choroby zakaźne, ich podejrzeniach oraz przypadkach stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych Raport o zakażeniach i zachorowaniach na choroby zakaźne, ich podejrzeniach oraz przypadkach stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych
Raport o zakażeniach i zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne, ich podejrzeniach oraz przypadkach stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku wybranych biologicznych czynników chorobotwórczych Raport o zakażeniach i zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne, ich podejrzeniach oraz przypadkach stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku wybranych biologicznych czynników chorobotwórczych
Raport o zgonach z powodu zakażeń  lub chorób zakaźnych oraz podejrzeniach zgonów z ich powodu Raport o zgonach z powodu zakażeń lub chorób zakaźnych oraz podejrzeniach zgonów z ich powodu
Roczna informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego Roczna informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego
Sprawozdanie z badania próbki substancji chemicznej Sprawozdanie z badania próbki substancji chemicznej
Załącznik do wniosku o rejestrację/zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - emisje akcji (KRS-WG) Załącznik do wniosku o rejestrację/zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - emisje akcji (KRS-WG)

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI