Wzór dokumentu : Skierowanie na wykonanie badań okresowych...

Stan na dzień: 31/03/2020
Kategoria dokumentu: Służba Ochrony Państwa
Tytuł dokumentu: Skierowanie na wykonanie badań okresowych kontrolnych dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
Opis: Dz.U. 2018, poz. 774 (załącznik 3)
Formularz obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2018 r.

Liczba stron: 3
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 3190 free 0 name Skierowanie na wykonanie badaÅ„ okresowych kontrolnych dla funkcjonariuszy SÅ‚użby Ochrony PaÅ„stwa descr <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2018, poz. 774 (zaÅ‚Ä…cznik 3)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;26&nbsp;kwietnia 2018 r.</span></strong></p> files filename doc_3190-0_A.pdf pages 3 photo 1549400766skierowanie-na-wykonanie-badan-okresowych--kontrolnych-dla-funkcjonariuszy-sluzby-ochrony-panstwa.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1