Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Służba Zdrowia Karty medyczne

Wzór dokumentu : Sprzeciw pracownika od ukarania karą...

Stan na dzień: 2010-06-01 00:00:00
Kategoria dokumentu: Karty medyczne
Tytuł dokumentu: Sprzeciw pracownika od ukarania karą porządkową
Opis: Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować kary porządkowe. Na wniesienie sprzeciwu pracownik ma 7 dni licząc od dnia zawiadomienia o zastosowaniu wobec niego kary porządkowej.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Karty medyczne"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI