Money.pl Firma Wzory dokumentów

Transport Uprawnienia do kierowanie pojazdami

Wzór dokumentu : Statut stowarzyszenia

Stan na dzień: 2006-03-31 00:00:00
Kategoria dokumentu: Uprawnienia do kierowanie pojazdami
Tytuł dokumentu: Statut stowarzyszenia
Opis: Statut jest podstawowym, ustrojowym dokumentem stowarzyszenia określającym naczelne zasady i reguły jego działania. Określającym kompetencje organów oraz ich wzajemne relacje, sposób reprezentowania stowarzyszenia, zasady pozyskiwania środków finansowych. Do wniosku o zarejestrowanie stowarzyszenia powinien zostać dołączony oprócz odpisu dla sądu, także dodatkowy odpis statutu, który sąd rejestrowy przesyła do organu sprawującego nadzór.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Uprawnienia do kierowanie pojazdami"