Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Służba Zdrowia Orzeczenia medyczne

Wzór dokumentu : Treść ogłoszenia o rozwiązaniu spółki z...

Stan na dzień: 2008-08-22 00:00:00
Kategoria dokumentu: Orzeczenia medyczne
Tytuł dokumentu: Treść ogłoszenia o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Opis: Zgodnie z art. 279 ksh, likwidatorzy powinni ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia. Ogłoszenia należy dokonać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym składając wniosek o dokonania ogłoszenia nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia otwarcia likwidacji. Należy tego dokonać jeszcze przed wpisem otwarcia likwidacji do rejestru. Treść ogłoszenia o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji spółki należy dołączyć do wniosku o zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wniosek taki należy złożyć na formularzy MiSG-M1
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Orzeczenia medyczne"