Wzór dokumentu : Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki z...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 15/12/2019
Kategoria dokumentu: Dokumenty dotyczące spółek
Tytuł dokumentu: Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy
Opis: Dz.U. 2017, poz. 766 (załącznik 3)
Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2015 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 707 free 0 name UchwaÅ‚a o powoÅ‚aniu peÅ‚nomocnika spółki z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… do zawarcia z czÅ‚onkiem zarzÄ…du umowy spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy descr <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2017, poz. 766 (zaÅ‚Ä…cznik 3)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;15&nbsp;stycznia 2015 r.</span></strong></p> files filename doc_707-0.dot pages 1 photo 1421425575uchwala-o-powolaniu-pelnomocnika-.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1