Money.pl Firma Wzory dokumentów

Firmowe Magazynowe

Wzór dokumentu : Uchwała w sprawie powołania zarządu spółki...

Stan na dzień: 2004-03-31 00:00:00
Kategoria dokumentu: Magazynowe
Tytuł dokumentu: Uchwała w sprawie powołania zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Opis: Jak stanowi kodeks spółek handlowych , zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego powinno zawierać nazwiska, imiona i adresy członków Zarządu. Możliwe jest powołanie Zarządu w samej umowie spółki bądź później, na podstawie uchwały wspólników. Uchwały zgromadzenia wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. Jeżeli protokół sporządza notariusz, zarząd wnosi wypis protokołu do księgi protokołów. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia wspólników.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Magazynowe"