Wzór dokumentu : Umowa o pracę na czas określony

Stan na dzień: 04/04/2020
Kategoria dokumentu: Zatrudnienie
Tytuł dokumentu: Umowa o pracę na czas określony
Opis: Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2)
Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 4758 free 0 name Umowa o pracÄ™ na czas okreÅ›lony descr <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2017, poz. 894 (zaÅ‚Ä…cznik 2)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;2&nbsp;stycznia 2016 r.</span></strong></p> files filename doc_4758-0.dot pages 1 photo 1494318815umowa-o-prace-na-okres-probny.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1