Money.pl Firma Wzory dokumentów

Firmowe Dokumenty dotyczące spółek

Wzór dokumentu : Upoważnienie do głosowania na posiedzeniu...

Stan na dzień: 2005-12-21 17:47:15
Kategoria dokumentu: Dokumenty dotyczące spółek
Tytuł dokumentu: Upoważnienie do głosowania na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Dokumenty dotyczące spółek"