Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Policja Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do policjantów

Wzór dokumentu : VAT-12 - Skrócona deklaracja dla usług...

Stan na dzień: 2005-11-21 00:00:00
Kategoria dokumentu: Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do policjantów
Tytuł dokumentu: VAT-12 - Skrócona deklaracja dla usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
Opis: Podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, któzy wybrali opodatkowanie w formie ryczłtu, powinni składać skróconą deklarację dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu na formularzu VAT-12. Deklarecja ta jest składana w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegjących opodatkowaniu VAT - w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu. Poniżej udostępniamy nowy wzór takiej deklaracji VAT-12.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do policjantów"