Wzór dokumentu : Wniosek o odstąpienie od pobrania opłaty...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 31/03/2020
Kategoria dokumentu: Kategoria główna
Tytuł dokumentu: Wniosek o odstąpienie od pobrania opłaty związanej z zawarciem umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego lub rozłożenie jej na raty
Opis:

Załącznik do Instrukcji w sprawie trybu i zasad rozkładania na raty miesięczne lub zwalniania z opłaty, obowiązującej przy zawieraniu umów objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 971 free 0 name Wniosek o odstÄ…pienie od pobrania opÅ‚aty zwiÄ…zanej z zawarciem umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego lub rozÅ‚ożenie jej na raty descr <p><span style="color: #0000ff">ZaÅ‚Ä…cznik do Instrukcji w sprawie trybu i zasad rozkÅ‚adania na raty miesiÄ™czne lub zwalniania z opÅ‚aty, obowiÄ…zujÄ…cej przy zawieraniu um&oacute;w objÄ™cia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym</span></p> files filename doc_971-0_A.pdf pages 2 photo 1468396887niosek-o-odstapienie-od-pobrania-oplaty-zwiazanej-z-zawarciem-umowy-dobrowolnego-ubezpieczenia-zdrowotnego-lub-rozlozenie-jej-na-raty.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1