Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Finansów

Wzór dokumentu : Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku...

Stan na dzień: 2005-05-06 00:00:00
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Finansów
Tytuł dokumentu: Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku karnego
Opis: Uzasadnienie wyroku karnego zawiera wskazanie, jakie fakty sąd uznał za udowodnione lub nie udowodnione, na jakich w tej mierze oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku. W uzasadnieniu wyroku należy ponadto przytoczyć okoliczności, które sąd miał na względzie przy wymiarze kary, a zwłaszcza przy zastosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary, środków zabezpieczających, uwzględnieniu powództwa cywilnego oraz przy innych rozstrzygnięciach zawartych w wyroku. Znajomość uzasadnienia wyroku przydaje się zatem przy formułowaniu zarzutów apelacyjnych. Należy pamiętać o terminie do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia - jest to 7 dni od ogłoszenia wyroku.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Finansów"