Money.pl Firma Wzory dokumentów

Transport Transport kolejowy

Wzór dokumentu : Wniosek o sprostowanie wyroku sądu...

Stan na dzień: 2006-01-19 00:00:00
Kategoria dokumentu: Transport kolejowy
Tytuł dokumentu: Wniosek o sprostowanie wyroku sądu administracyjnego
Opis: Gdy otrzymamy z sądu odpis wyroku wydanego w naszej sprawie, zawsze warto jest sprawdzić, czy w wyroku tym nie znajdują się jakieś niedokładności, błędy rachunkowe czy inne błędy pisarskie lub omyłki. Mogą one często utrudnić w znacznym stopniu wykonanie wydanego w sprawie wyroku. Dlatego też, w razie stwierdzenia jakichkolwiek błędów, ustawa stwarza możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o sprostowanie wyroku.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu: