Money.pl Firma Wzory dokumentów

Firmowe Dokumenty dotyczące spółek

Wzór dokumentu : Wniosek o wpis do rejestru handlowego...

Stan na dzień: 30/05/2020
Kategoria dokumentu: Dokumenty dotyczące spółek
Tytuł dokumentu: Wniosek o wpis do rejestru handlowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)
Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Dokumenty dotyczące spółek"