Wzór dokumentu : Wniosek o wpis na listę maklerów papierów...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 20/01/2020
Kategoria dokumentu: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)
Tytuł dokumentu: Wniosek o wpis na listę maklerów papierów wartościowych (wersja 2)
Opis:

(składany przez osobę, która uzyskała możliwość tego wpisu bez konieczności składania egzaminu na maklera papierów wartościowych poprzez uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych realizowanych na podstawie umowy, o której mowa w art. 129 ust. 1c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi)
Dz.U. 2016, poz. 721 (załącznik 2)
Formularz obowiązuje od dnia 26 maja 2016 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 6583 free 0 name Wniosek o wpis na listÄ™ maklerów papierów wartoÅ›ciowych (wersja 2) descr <p>(skÅ‚adany przez osobÄ™, kt&oacute;ra uzyskaÅ‚a możliwość tego wpisu bez koniecznoÅ›ci skÅ‚adania egzaminu na maklera papier&oacute;w wartoÅ›ciowych poprzez uzyskanie dyplomu ukoÅ„czenia studi&oacute;w wyższych realizowanych na podstawie umowy, o kt&oacute;rej mowa w art. 129 ust. 1c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi)<br /> <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2016, poz. 721 (zaÅ‚Ä…cznik 2)<br /> </span><span style="color: #336600"><strong>Formularz obowiÄ…zuje od dnia 26 maja 2016 r.</strong></span></p> files filename doc_6583-0.dot pages 2 photo 1464607064doc_6583-0.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1