Money.pl Firma Wzory dokumentów

Firmowe Dokumenty dotyczące spółek

Wzór dokumentu : Wniosek o wpis utworzenia oddziału spółki...

Stan na dzień: 2005-12-21 17:52:27
Kategoria dokumentu: Dokumenty dotyczące spółek
Tytuł dokumentu: Wniosek o wpis utworzenia oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) do rejestru
Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Dokumenty dotyczące spółek"