Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Służba Zdrowia Orzeczenia medyczne

Wzór dokumentu : Wniosek o wsparcie nowej inwestycji z...

Stan na dzień: 2006-04-25 00:00:00
Kategoria dokumentu: Orzeczenia medyczne
Tytuł dokumentu: Wniosek o wsparcie nowej inwestycji z Funduszu Strefowego
Opis: W Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2005-2023 tworzy się Fundusz Strefowy. Środki z tego Funduszu są przeznaczone na wsparcie nowych inwestycji, związanych z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług, z wyłączeniem kosztów uwzględnionych przy ustaleniu dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej. Od 25 kwietnia 2006 r. obowiązuje poniższy wzór wniosku okreslony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Orzeczenia medyczne"