Money.pl Firma Wzory dokumentów

Transport Uprawnienia do kierowanie pojazdami

Wzór dokumentu : Wniosek o wydanie Europejskiej Karty...

Stan na dzień: 2005-12-06 00:00:00
Kategoria dokumentu: Uprawnienia do kierowanie pojazdami
Tytuł dokumentu: Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
Opis: Od 1 stycznia 2006 r. dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie państw Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu będzie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zastąpi ona ważne do do 31 grudnia 2005 r. formularze E-111. Dlatego też wyjeżdżający za granicę w grudniu, których pobyt na terenie innego państwa przekroczy datę 1 stycznia 2006 r., wnioskując w oddziale wojewódzkim NFZ o wydanie formularza otrzymają dwa dokumenty: formularz E-111 i EKUZ. Osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mogą już składać w oddziale wojewódzkim NFZ wnioski o wydanie EKUZ. Na jej podstawie będzie można skorzystać z medycznych świadczeń w sytuacjach nagłych, biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta i jego przewidywany czas pobytu na terenie innego państwa członkowskiego.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Uprawnienia do kierowanie pojazdami"