Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wzór dokumentu : Wniosek o wydanie pozwolenia na nabywanie,...

Stan na dzień: 11/07/2020
Kategoria dokumentu: Kategoria główna
Tytuł dokumentu: Wniosek o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ
Opis:

Dz.U. 2019, poz. 2163
Formularz obowiązuje od dnia 25 listopada 2019 r.

Liczba stron: 4
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kategoria główna"