Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Środowiska

Wzór dokumentu : Wniosek o wymianę formularza E-111 na...

Stan na dzień: 2005-12-06 00:00:00
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Środowiska
Tytuł dokumentu: Wniosek o wymianę formularza E-111 na Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
Opis: Od 1 stycznia 2006 r. dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie państw Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu będzie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zastąpi ona ważne do do 31 grudnia 2005 r. formularze E-111. Dlatego też osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia planujące wyjazd za granicę powinny się postarać w oddziale wojewódzkim NFZ o zamianę posiadanego formularza E-111 na EKUZ. Poniżej publikujemy wzory takich wniosków o zamianę dla niektórych kategorii podmiotów: studentów oraz uczniów.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Środowiska"