Money.pl Firma Wzory dokumentów

Firmowe Dokumenty spółek

Wzór dokumentu : Wniosek o zabezpieczenie roszczenia przed...

Stan na dzień: 2005-04-15 00:00:00
Kategoria dokumentu: Dokumenty spółek
Tytuł dokumentu: Wniosek o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania
Opis: W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny strona może żądać udzielenia zabezpieczenia. Może być ono udzielone zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego toku. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił. Wzór wniosku o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania zawiera obok niezbędnych elementów tego pisma procesowego, przykładową sytuację uzasadniającą wniosek i dowody, które ją poświadczają oraz komentarz.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Dokumenty spółek"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI