Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Sprawiedliwości Kancelaria komornicza

Wzór dokumentu : Wniosek oskarżyciela prywatnego o...

Stan na dzień: 2005-07-15 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kancelaria komornicza
Tytuł dokumentu: Wniosek oskarżyciela prywatnego o zwolnienie od uiszczenia zryczałtowanej równowartości wydatków
Opis: Oskarżyciel prywatny składa przy akcie oskarżenia lub wraz z oświadczeniem o przyłączeniu się do toczącego się postępowania lub podtrzymaniu oskarżenia, od którego prokurator odstąpił, dowód wpłacenia do kasy sądowej zryczałtowanej równowartości wydatków. Jeżeli potrafi wykazać, że poniesienie wydatków byłoby dla niego zbyt uciążliwe, może wystąpić do sądu z wnioskiem o zwolnienie go z tego obowiązku.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kancelaria komornicza"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI