Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) Archiwum

Wzór dokumentu : Wstępne ogłoszenie informacyjne

Stan na dzień: 2006-01-20 00:00:00
Kategoria dokumentu: Archiwum
Tytuł dokumentu: Wstępne ogłoszenie informacyjne
Opis: Zamawiający niezwłocznie po zatwierdzeniu lub uchwaleniu planu finansowego, a w przypadku zamawiających, którzy nie sporządzają takiego planu - raz w roku, przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich tzw. wstępne ogłoszenie informacyjne. Dotyczyć ma ono planowanych w ciągu następnych 12 miesięcy zamówieniach, których wartość w przypadku zamówień na roboty budowlane przekracza równowartość 5.000.000 euro, a w przypadku dostaw lub usług - 750.000 euro. Ogłoszenie sporządzone na formularzu "FS-1", którego wzór określa rozporządzenie Rady, przekazuje się Urzędowi Oficjalnych Publikacji UE, natomiast Prezesowi Urzędu przekazuje się ogłoszenie na formularzu "FS-2" określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Archiwum"

Informacja Krajowej Instytucji Płatniczej o zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru Informacja Krajowej Instytucji Płatniczej o zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru
Informacja Krajowej Instytucji Płatniczej o zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru Informacja Krajowej Instytucji Płatniczej o zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru
Informacja Krajowej Instytucji Płatniczej o pierwszej zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru Informacja Krajowej Instytucji Płatniczej o pierwszej zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru
Informacja Krajowej Instytucji Pieniądza Elektronicznego o pierwszej zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego za I półrocze Informacja Krajowej Instytucji Pieniądza Elektronicznego o pierwszej zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego za I półrocze
Informacja Krajowej Instytucji Pieniądza Elektronicznego o zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego za I półrocze Informacja Krajowej Instytucji Pieniądza Elektronicznego o zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego za I półrocze
Informacja Krajowej Instytucji Pieniądza Elektronicznego o zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego za II półrocze Informacja Krajowej Instytucji Pieniądza Elektronicznego o zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego za II półrocze
Informacja Biura Usług Płatniczych o zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru za I półrocze Informacja Biura Usług Płatniczych o zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru za I półrocze
Informacja Biura Usług Płatniczych o zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru za II półrocze Informacja Biura Usług Płatniczych o zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru za II półrocze
Informacja Biura Usług Płatniczych o pierwszej zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru za I/II półrocze Informacja Biura Usług Płatniczych o pierwszej zaliczce wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru za I/II półrocze
Deklaracja wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, należnej od Krajowej Instytucji Pieniądza Elektronicznego Deklaracja wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, należnej od Krajowej Instytucji Pieniądza Elektronicznego

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI