Wzór dokumentu : WW-1 Wniosek o wydanie wypisu z Rejestru...

Stan na dzień: 14/12/2019
Kategoria dokumentu: Rejestr Zastawów Skarbowych
Tytuł dokumentu: WW-1 Wniosek o wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
Opis: Dz.U. 2017, poz. 1287 (załącznik 2)
Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 812 free 0 name WW-1 Wniosek o wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych lub zaÅ›wiadczenia, o którym mowa w art. 46c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa descr <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2017, poz. 1287 (zaÅ‚Ä…cznik 2)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;1&nbsp;lipca 2017 r.</span></strong></p> files filename doc_812-0_A.pdf pages 2 photo 1498929108ww-1.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1