Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Wzór dokumentu : Wzór oświadczenia o prawie dysponowania...

Stan na dzień: 2005-05-13 00:00:00
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Tytuł dokumentu: Wzór oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Opis: W myśl obowiązujących przepisów, pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Tym samym nie jest obecnie konieczne przedstawianie dowodu wykazującego prawo do dysponowania nieruchomością na te cele (np. odpisu z ksiąg wieczystych), a wystarczające jest jedynie złożenie odpowiedniego oświadczenia.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju"