Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Służba Zdrowia Badania lekarskie kierowców

Wzór dokumentu : Wzór pieczęci lekarza uprawnionego do...

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 23/01/2018
Kategoria dokumentu: Badania lekarskie kierowców
Tytuł dokumentu: Wzór pieczęci lekarza uprawnionego do badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami
Opis: Dz.U. 2017, poz. 250 (załącznik 10)
Formularz obowiązuje od dnia 31 grudnia 2015 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

Sposób płatności:
Cena: 8,61 zł (cena zawiera 23% VAT)
SZYBKIE PŁATNOŚCI,
PRZELEW,
PŁATNOŚĆ KARTĄ
Cena: 11.07 zł (cena zawiera 23% VAT)
SMS
Usługa wysyłania formularzy płatnych świadczona jest przez firmę Signform. Money.pl jedynie pośredniczy, zamieszczając ich ogłoszenie. W razie pytań prosimy o skontaktowanie się bezpośrednio z Signform. Adres: reklamacje@signform.pl

Inne wzory dokumentów w kategorii "Badania lekarskie kierowców"

Zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii Zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
Karta konsultacyjna neurologiczna do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Karta konsultacyjna neurologiczna do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia, wymaganego do nabycia uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia, wymaganego do nabycia uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak / istnienie przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak / istnienie przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi
Karta konsultacyjna diabetologiczna do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Karta konsultacyjna diabetologiczna do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
Karta badania lekarskiego osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców Karta badania lekarskiego osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
Decyzja o skierowaniu na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem Decyzja o skierowaniu na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
Decyzja o skierowaniu na badanie lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami Decyzja o skierowaniu na badanie lekarskie przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
Rejestr orzeczeń lekarskich wydanych na podstawie badań lekarskich przeprowadzonych na podstawie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Rejestr orzeczeń lekarskich wydanych na podstawie badań lekarskich przeprowadzonych na podstawie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Zaświadczenie stwierdzające uzyskanie uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Zaświadczenie stwierdzające uzyskanie uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami