Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Obrony Narodowej

Wzór dokumentu : Wzorcowy statut uzdrowiska

Stan na dzień: 2006-04-19 00:00:00
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Obrony Narodowej
Tytuł dokumentu: Wzorcowy statut uzdrowiska
Opis: Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2005 r., Nr 167, poz. 1399) Minister Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 10 marca 2006 r. (Dz. U. 2005 r., Nr 56, poz. 396) określił wzorcowy statut uzdrowiska. Poblikujemy go poniżej. Uzdrowisko to obszar, któremu został nadany status uzdrowiska, na terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się na jego obszarze naturalnych surowców leczniczych, spełniający następujące warunki: posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie, posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych w ustawie, spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do środowiska, posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę odpadami i na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Obrony Narodowej"