Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Służba Zdrowia Zaburzenia psychiczne

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Zaburzenia psychiczne

Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Zaburzenia psychiczne"

Karta zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym, innym zakładzie leczniczym albo w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej Karta zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym, innym zakładzie leczniczym albo w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej
Karta zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby, której pomocy udziela zespół ratownictwa medycznego, albo w trakcie wykonywania czynności Karta zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby, której pomocy udziela zespół ratownictwa medycznego, albo w trakcie wykonywania czynności
Ocena stanu fizycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej Ocena stanu fizycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej
Skierowanie do szpitala psychiatrycznego Skierowanie do szpitala psychiatrycznego
Wniosek o udzielenie zezwolenia na stosowanie, w celu prowadzenia badań naukowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych Wniosek o udzielenie zezwolenia na stosowanie, w celu prowadzenia badań naukowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych
Wniosek o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywóz, dystrybucję lub obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1 Wniosek o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywóz, dystrybucję lub obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1
Zawiadomienie o pozostaniu w szpitalu psychiatrycznym za zgodą osoby przyjętej do tego szpitala Zawiadomienie o pozostaniu w szpitalu psychiatrycznym za zgodą osoby przyjętej do tego szpitala
Zawiadomienie o przyjęciu / wycofaniu zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego na podstawie art. 23 ust. 1 / 24 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Zawiadomienie o przyjęciu / wycofaniu zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego na podstawie art. 23 ust. 1 / 24 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
Zawiadomienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego na podstawie art. 23 ust. 1 / 24 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Zawiadomienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego na podstawie art. 23 ust. 1 / 24 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
Zawiadomienie o wypisaniu ze szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie przebywającej w szpitalu bez jej zgody Zawiadomienie o wypisaniu ze szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie przebywającej w szpitalu bez jej zgody
Zgłoszenie zapotrzebowania na zakup preparatów zawierających w swoim składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe Zgłoszenie zapotrzebowania na zakup preparatów zawierających w swoim składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI