Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Środowiska

Wzór dokumentu : Zaświadczenie potwierdzające posiadanie...

Stan na dzień: 2006-03-11 00:00:00
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Środowiska
Tytuł dokumentu: Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych
Opis: 14 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Zgodnie z nim kurs lub praktyka zawodowa może zakończyć się egzaminem umożliwiającym ocenę poziomu opanowania wybranych kwalifikacji zawodowych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez organizatora kształcenia. Osoba, która zdała taki egzamin, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych. Wzór takiego zaświadczenia publikujemy poniżej.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Środowiska"